11 lipca 2020

synoradzki

Gps i lokalizator gsm dla dziecka i osób starszych

System Informacji Geograficznej

www.zbierajdzwieki.pl

Powstanie GIS (Systemu Informacji Geograficznej) jest przede wszystkim wynikiem gwałtownego rozwoju geografii oraz informatyki. Jest to system służący do wprowadzania, przetwarzania, przechowywania oraz wizualizacji danych geograficznych. Mimo rozmaitych celów przetwarzania danych, podstawową rolę w każdym GIS odgrywają dane lokalizacyjne.

Opisy obiektów geograficznych składają się zawsze w dwóch części: danych przestrzennych oraz danych opisowych. Istotną rolę odgrywają również symbole oraz cyfrowa geograficzna baza danych. GIS znajduje szerokie zastosowanie we wszelkiego typu ewidencjach: gruntów, budynków, itp.

Z powodzeniem rozwiązania te wykorzystują zatem w swej codziennej pracy geodeci, urbaniści i konstruktorzy. Innym rodzajem wykorzystania GIS jest np. rejestracja emisji poziomu zanieczyszczeń na danym obszarze i w określonym czasie oraz analiza i obrazowanie danych statystycznych (np.

zagrożenia przestępczością, rozprzestrzeniania się chorób). Systemu Informacji Gospodarczej możemy użyć także do przetwarzania danych na temat infrastruktury technicznej terenu, np. sieci wodociągowej, energetycznej, czy linii komunikacyjnych.