Dziedziną nauki pozwalającą na precyzyjne określenie składu jakościowego oraz ilościowego wszystkich otaczających nas tworów przyrody oraz wytworów rąk ludzkich jest chemia analityczna. Prowadzone w jej zakresie badania dostarczają nam także informacji na temat budowy i struktury przestrzennej cząsteczek, przemian zachodzących przy ich udziale w czasie i przestrzeni oraz form występowania pierwiastków w przyrodzie.

Jest to nauka interdyscyplinarna, która czerpie z innych gałęzi nauki, jak choćby fizyka, biologia, czy matematyka, a jednocześnie jej osiągnięcia są wykorzystywane w metalurgii, medycynie, mineralogii, petrografii. Z całą pewnością jednak nieoceniony wkład w rozwój chemii analitycznej wniosła i nadal wnosi informatyka.

Najpierw pobiera się próbkę do badania, następnie jest ona oczyszczana i rozdrabniana. Po eliminacji osadów i wytrąceń neutralizuje się składniki niepożądane przy pomocy rozmaitych reakcji chemicznych i elektrochemicznych.

Dopiero wówczas przystępuje się do ilościowo-jakościowego analizowania związków, a otrzymane wyniki ocenia się przy zastosowaniu metodologii matematycznej. Ze względu na ogrom danych, jakie należy wyodrębnić oraz poddać wnikliwej analizie postęp tej dziedziny nauki nie byłby zatem możliwy bez wykorzystania odpowiednich programów komputerowych.